Zrównoważony rozwój FAQ

Ogólne pytania:

Co oznacza logo Asthma AllergyNordic?

Asthma Allergy Nordic oferuje
certyfikaty produktom, które w minimalnym stopniu powodują alergie skórne.
Produkty posiadające certyfikat Asthma Allergy Nordic nie zawierają substancji
zapachowych, a każdy składnik jest dokładnie sprawdzany przez specjalistę. Ten
symbol ułatwia osobom cierpiącym na alergie skórne, astmę lub inne zaburzenia
oddechowe znalezienie produktów, które czynią codzienne życie lepszym.

Jaka jest różnica międzybiodegradowalnym, kompostowalnym i nadającym się do recyklingu?

Gdy produkt ulega
biodegradacji, może całkowicie rozłożyć się w naturze bez żadnej szczególnej
obróbki. Materiał produktu biodegradowalnego jest w 100% pochodzenia
naturalnego/odnawialnego i nie zawiera żadnych szkodliwych substancji
chemicznych ani dodatków. Materiały te po rozkładzie zamienią się w wodę, CO2 i
biomasę, nie pozostawiając po sobie żadnych szkodliwych substancji chemicznych.
Produkty takie jak plastik i metal również ulegną w pewnym momencie
biodegradacji, ale może to zająć nawet 1000 lat i będzie szkodzić środowisku w
postaci mikrocząstek i chemikaliów.

 

Kompostowalność oznacza, że
materiały mogą ulegać biodegradacji w określonych warunkach – albo w
kompostowni przemysłowej, albo w kompostowniku domowym, w zależności od ich
właściwości. Produkty kompostowalne nie pozostawiają żadnych toksycznych
pozostałości.

 

Recykling to proces
odzyskiwania zużytych odpadów lub złomu tworzyw sztucznych i ponownego
przetwarzania materiału na nowe produkty.

Jaka jest różnica międzyoznakowaniem ekologicznym Nordic Swan a oznakowaniem ekologicznym UE?

Obydwa oznakowania ekologiczne
mają rygorystyczne wymagania dotyczące zdrowia, jakości i środowiska i
uwzględniają wszystkie istotne fazy cyklu życia produktu. Zasadnicza różnica
między nimi polega na tym, że nordyckie oznakowanie ekologiczne pochodzi od
Nordyckiej Rady Ministrów i jest stosowane głównie w krajach nordyckich,
podczas gdy oznakowanie ekologiczne UE zostało ustanowione przez Komisję
Europejską i jest stosowane w UE.

Co gwarantuje oznakowanieekologiczne UE?

Oznakowanie ekologiczne UE
gwarantuje to samo, co oznakowanie ekologiczne Nordic Swan. To gwarancja, że
produkt został wyprodukowany z dbałością o środowisko. Etykieta zawiera
rygorystyczne wymagania dotyczące całego cyklu życia produktu dotyczące zdrowia,
jakości i środowiska oraz uwzględnia; surowce, skład produktu i odpady, jakość,
dystrybucja, pakowanie i utylizacja.

Co oznacza oznakowanieekologiczne Nordic Swan?

Kiedy produkt jest oznaczony
etykietą Nordic Swan Ecolabel, masz gwarancję, że produkt został wyprodukowany
z ostrożnością i uwzględnieniem środowiska. Etykieta zawiera rygorystyczne
wymagania dotyczące całego cyklu życia produktu dotyczące zdrowia, jakości i
środowiska oraz uwzględnia; surowce, skład produktu i odpady, jakość,
dystrybucja, pakowanie i utylizacja. Zobacz więcej tutaj.

Co oznacza logo FSC?

FSC™ (Forest Stewardship
Council) to gwarancja, że produkt jest wykonany z surowców pochodzących z
dobrze zarządzanych lasów i odpowiedzialnych źródeł. Więcej o FSC dowiesz się
tutaj.

Jak przeprowadza się badaniedermatologiczne?

Badania dermatologiczne
przeprowadza się różnie w zależności od tego, jaki produkt jest badany.

Na pieluchy

Wszystkie surowce są testowane
pod kątem podrażnienia skóry przez niezależne i oficjalnie zatwierdzone
instytuty w Niemczech. Badania przeprowadzono na 20 osobach, z czego sześć ma
wrażliwą skórę.

 

Do produktów do pielęgnacji
skóry

Badanie przeprowadza się na
minimum 50 osobach o różnym typie skóry. Próbkę produktu umieszcza się na
niewielkiej powierzchni skóry na 48 godzin, a następnie obserwuje się stan
skóry. Badanie przeprowadza się pod obserwacją dermatologa.

 

Testy te wykazują, że nasze
produkty są bezpieczne dla Twojego dziecka i spełniają nasze wysokie standardy
jakości.

Jaka jest różnica międzyoznakowaniem ekologicznym a biodegradowalnym?

Oznakowania ekologiczne
skupiają się na względach środowiskowych i zdrowiu człowieka (przyjazność dla
skóry, substancje niebezpieczne itp.) i niekoniecznie mówią cokolwiek o
zdolności produktu do degradacji. To, że produkt ulega biodegradacji, samo w
sobie nie jest dowodem na to, że produkt jest zrównoważony. Produkty ulegają
biodegradacji, jeśli są oznaczone symbolem biodegradowalności wydanym przez
oficjalną instytucję zewnętrzną, która przetestowała produkt zgodnie z
oficjalnymi normami biodegradowalności.

Pieluszkii pieluchomajtki

Czy pieluchy Bambo Nature sąbiodegradowalne?

Nie, pieluszki Bambo Nature
nie ulegają biodegradacji. Pieluszki zawierają materiały pochodzenia
biologicznego, takie jak puch z miazgi drzewnej, ale zawierają również
niedegradowalne tworzywa sztuczne. Te niedegradowalne materiały to jedne z
kluczowych elementów pieluszki, które zapewniają wysoką wydajność oraz
zapewniają dziecku suchość i wygodę.

Jaki jest procent pochodzeniabiologicznego?

Biomateriałem w pieluszkach
Bambo Nature jest puch z miazgi drzewnej. Nasze pieluchy Bambo Nature zawsze
zawierają ponad 30% materiałów pochodzenia biologicznego (dokładny procent
różni się w zależności od rozmiaru).

Jaki jest dokładny składpieluszek?

Zobacz naszą pełną listę
składników.

Starannie dobieramy wszystkie
surowce i składniki wykorzystywane do produkcji naszych pieluszek. Korzystamy
wyłącznie ze składników posiadających certyfikat Nordic Swan Ecolabel, co
oznacza, że są bezpieczne dla Twojego dziecka i wybrane z dbałością o środowisko.

Czy pieluszki dziecięce BamboNature zawierają plastik?

Kluczowe komponenty są
wykonane z różnych rodzajów tworzyw sztucznych, takich jak SAP, PE i PP; są to
popularne i bezpieczne tworzywa sztuczne klasy medycznej, opracowane dla branży
opieki zdrowotnej. Materiały te zapewniają Twojemu dziecku suchość i wszystkie
posiadają certyfikat Nordic Swan Ecolabel. Nasze pieluchy jednorazowe zostały
starannie zaprojektowane, aby zapewnić Twojemu dziecku suchość, zdrowie i
wygodę, a jednocześnie w jak najmniejszym stopniu szkodzić środowisku.

 

Nieustannie pracujemy nad
udoskonalaniem naszych pieluszek. Robimy to starając się zmniejszyć ilość
składników nie ulegających rozkładowi. Poszukujemy również i testujemy bardziej
zrównoważone alternatywy, które mogą pomóc nam zmniejszyć zawartość plastiku w
naszych pieluszkach – bez uszczerbku dla jakości i wydajności.

Czy składniki pieluch sąprzyjazne dla środowiska?

Wszystkie składniki i
materiały, z których wykonane są nasze pieluchy, posiadają certyfikat Nordic
Swan Ecolabel. Symbol ten stanowi gwarancję, że do produkcji naszych pieluszek
używamy najlepszych możliwych składników i że nie używamy żadnych substancji, o
których wiadomo, że są szkodliwe dla zdrowia Twojego dziecka i środowiska.

Czy pieluszki Bambo Naturemożna wyrzucać do odpadów organicznych lub na przydomowy kompostownik?

Nie, pieluszki Bambo Nature
należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Pieluchy nie są odpadami
organicznymi, ponieważ jedynym materiałem pochodzenia biologicznego w pieluszce
jest puch znajdujący się we wkładzie chłonnym. Pozostałe surowce w pieluszkach
nie są pochodzenia biologicznego i nie ulegają naturalnemu rozkładowi. Nigdy
nie wyrzucaj niczego do domowego kompostownika, jeśli produkt nie jest
oznaczony symbolem domowego kompostu. 😊

 

W niektórych krajach
obowiązują specjalne systemy utylizacji lub recyklingu zużytych pieluch.
Skontaktuj się z lokalnymi władzami.

W jaki sposób pieluszki BamboNature są przyjazne dla środowiska?

Robimy wszystko, co w naszej
mocy, aby produkcja naszych pieluszek dla niemowląt miała jak najmniejszy wpływ
na środowisko, bez uszczerbku dla wydajności i komfortu.

Nasze pieluszki produkowane są
w Danii na zoptymalizowanych energetycznie maszynach, gdzie 100% zużycia
energii elektrycznej pokrywane jest certyfikatami energii odnawialnej.

Surowce i składniki są
starannie dobierane i kontrolowane oraz zatwierdzane przez kilka oficjalnych
agencji certyfikujących, takich jak Nordic Swan Ecolabel, EU Ecolabel i FSC™
(Forest Stewardship Council).

Zobacz więcej na temat naszej
odpowiedzialnej produkcji.

Czy pieluszki Bambo Nature sąszkodliwe dla środowiska?

Podobnie jak większość innych
produktów jednorazowego użytku na świecie, pieluchy mają ogólnie negatywny
wpływ na środowisko. Jesteśmy tego świadomi i dokładamy wszelkich starań, aby
nasze pieluszki produkowane były z jak największą dbałością o środowisko.
Starannie dobieramy surowce i składniki oraz używamy ich jak najmniej. Nasze
surowce i składniki są stale sprawdzane i posiadają certyfikaty niektórych z
najbardziej rygorystycznych agencji certyfikujących na świecie, takich jak
Nordic Swan Ecolabel. Ponadto
100% naszego zużycia energii elektrycznej w naszej duńskiej produkcji site is
covered by renewable energy certificates and since 2009, we have reduced our
total CO2 emissions* by 62.1 %. 

 

*CO2 emissions cover
electricity, gas and oil and are calculated based on Energinet's and the Danish
Energy Agency's standard factors. Calculations of kWh electricity to kg CO2 are
based on Energinet's Environmental Declaration. Calculations from l oil and kg
gas to kg CO2 are based on the Danish Energy Agency's standards for calorific
values and emission factors.

Czy mogę bez obaw wyrzucićpieluchy?

Tak, jeśli prawidłowo
wyrzucasz pieluchy wraz z odpadami domowymi. W większości krajów odpady z
pieluch trafiają do składowisk odpadów, gdzie są spalane i przekształcane w
nową energię, taką jak ciepło lub prąd.

 

Jednakże w niektórych krajach
obowiązują specjalne systemy utylizacji lub recyklingu zużytych pieluch.
Skontaktuj się z władzami lokalnymi, aby dowiedzieć się, czy tak jest w Twoim
miejscu zamieszkania.

Co stanie się z pieluchą pojej wyrzuceniu?

Ostatnim krokiem w cyklu życia
pieluszki dziecięcej jest odpowiedzialne pozbycie się zużytej pieluszki. W
niektórych krajach oznacza to sortowanie w osobnym systemie recyklingu odpadów
pieluchowych. Jednakże w większości krajów pieluchę wyrzuca się razem ze
zwykłymi odpadami domowymi. Nazywa się to również odpadami resztkowymi i jest
to część odpadów domowych, która nie jest poddawana recyklingowi.

 

Odpady resztkowe trafiają na
składowisko odpadów komunalnych, gdzie większość z nich jest spalana i
przekształcana w nową energię, taką jak ciepło lub prąd. Udział odpadów
resztkowych przekształcanych w nową energię różni się w zależności od kraju.

Co robi Bambo Nature, abyzmniejszyć emisję CO2?

Nasz duński zakład produkcyjny
posiada certyfikat ISO50001. Oznacza to, że posiadamy system zarządzania
energią, zweryfikowany przez stronę trzecią i stale pracujemy nad optymalizacją
zużycia energii. Dziś 100% naszego zużycia energii elektrycznej pokrywane jest
certyfikatami energii odnawialnej. Od 2009 roku zmniejszyliśmy całkowitą emisję
CO2* o 62,1%.

 

*Emisje CO2 obejmują energię
elektryczną, gaz i ropę naftową i są obliczane na podstawie standardowych
współczynników Energinet i Duńskiej Agencji Energetycznej. Obliczenia kWh
energii elektrycznej na kg CO2 opierają się na Deklaracji Środowiskowej Energinet.
Obliczenia z l ropy i kg gazu na kg CO2 opierają się na normach Duńskiej
Agencji Energii w zakresie wartości opałowych i współczynników emisji.

Czy pieluszki Bambo Naturezawierają olej palmowy?

Nie, nasze pieluszki nie
zawierają oleju palmowego.

Czy pieluszki Bambo Nature sąwegańskie?

Tak. Nasze pieluszki są
wegańskie. Nie zawierają żadnych składników pochodzenia zwierzęcego i nie są
testowane na zwierzętach. Znak towarowy Vegan można znaleźć na naszych
opakowaniach jako dowód naszych zobowiązań.

Czy wskaźnik wilgoci jestbezpieczny dla skóry mojego dziecka?

Tak. Wskaźnik wilgotności nie
powoduje uczuleń (minimalne ryzyko podrażnienia skóry lub alergii) i nie
zawiera toksycznych i rakotwórczych pigmentów zawierających metale ciężkie.
Nasze pieluchy posiadają certyfikaty Asthma Allergy Nordic i Nordic Swan Ecolabel
i są całkowicie bezpieczne dla Twojego dziecka.

 

Dzięki wskaźnikowi wilgoci
łatwo zauważyć, kiedy należy zmienić pieluchę, ponieważ pasek zmienia kolor pod
wpływem płynu.

Co oznacza logo „Torba 30%pokonsumencka z recyklingu” na plastikowym opakowaniu?

Logo odnosi się wyłącznie do
opakowania. Nasze opakowania plastikowe składają się w 30% z surowców
pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego, co oznacza, że do produkcji
potrzeba mniej pierwotnego plastiku. Materiały pochodzące z recyklingu pochodzą
z odpadów plastikowych z gospodarstw domowych klientów, które są dokładnie
oczyszczane i sortowane według gatunku.

Czy plastikowe opakowaniepieluszek 30% PCR ulega biodegradacji lub kompostowaniu?

Nie, opakowanie pieluszek nie
ulega biodegradacji ani kompostowaniu. Jest to tworzywo sztuczne wykonane w 30%
z surowców pochodzących z recyklingu poużytkowego. Logo 30% PCR to Twoja
gwarancja, że opakowanie składa się w 30% z surowców pochodzących z recyklingu
pokonsumenckiego. Opakowanie należy poddać recyklingowi wraz z innymi odpadami
z tworzyw sztucznych.

Czy papierowe opakowaniepieluszek jest biodegradowalne czy kompostowalne?

Nie, papierowe opakowanie
pieluszek nie jest klasyfikowane jako biodegradowalne lub kompostowalne.
Papierowe opakowanie pieluszek należy poddać recyklingowi razem z innymi
odpadami papierowymi.

Czy opakowanie na pieluchy ztworzywa sztucznego zawierającego 30% PCR nadaje się do recyklingu?

Tak, opakowanie pieluszek
składa się w 30% z surowców pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego.
Opakowanie należy poddać recyklingowi wraz z innymi odpadami z tworzyw
sztucznych.

Czy mogę wyrzucić plastikoweopakowanie pieluszek PCR 30% do odpadów organicznych?

Nie, ale opakowanie nadaje się
do recyklingu i należy je utylizować razem z innymi odpadami z tworzyw
sztucznych.

Czy mogę wyrzucić papieroweopakowanie pieluszek do odpadów organicznych?

Nie, ale opakowanie nadaje się
do recyklingu i należy je utylizować razem ze zwykłymi odpadami papierowymi.

Czy będą dostępne zarównoopakowania papierowe, jak i opakowania plastikowe 30% PCR?

Tak, oba rodzaje opakowań będą
dostępne w naszym asortymencie. Niektóre z naszych produktów nie mogą być
jeszcze produkowane w opakowaniach papierowych, ale chcemy także dać naszym
klientom możliwość wyboru preferowanego opakowania. Jednak w Bambo Nature
zawsze dążymy do innowacji i stale dążymy do ograniczenia zużycia plastiku.

Pielęgnacjaskóry

Z czego wykonane są butelki itubki do pielęgnacji skóry Bambo Nature i jak prawidłowo je utylizować?

Nasze tubki i butelki do
pielęgnacji skóry są wykonane z PP, PE i LDPE/HDPE. Zarówno tubki, jak i
butelki należy poddać recyklingowi wraz z innymi odpadami z tworzyw sztucznych.

Co sprawia, że produkty dopielęgnacji skóry Bambo Nature są przyjazne dla środowiska?

Nasze produkty do pielęgnacji
skóry zostały starannie opracowane z myślą o wrażliwej skórze dziecka i nie
zawierają składników szkodliwych dla dziecka ani środowiska. 99-100% składników
jest pochodzenia naturalnego. Produkty są wegańskie, zawierają certyfikowane
składniki organiczne i posiadają certyfikaty ECOCERT Cosmos i Nordic Swan
Ecolabel.

Czy produkty Bambo Nature dopielęgnacji skóry zawierają składniki szkodliwe dla środowiska?

Nasze produkty do pielęgnacji
skóry posiadają certyfikat Nordic Swan Ecolabel. Certyfikat Nordic Swan
Ecolabel ocenił wpływ produktów na środowisko i określił wymagania na
wszystkich odpowiednich etapach cyklu życia produktów - z korzyścią dla
środowiska, klimatu, ludzi i zasobów ziemi. Produkty posiadające certyfikat
Nordic Swan Ecolabel spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące właściwości
środowiskowych i zdrowotnych chemikaliów. Wymagania dotyczące właściwości
środowiskowych obejmują:

 

biodegradowalność (w jaki
sposób substancje mogą ulegać rozkładowi w przyrodzie)

bioakumulacja (w jaki sposób
substancje gromadzą się w organizmach żywych i tym samym nie są ponownie
wydalane)

toksyczność wobec organizmów
wodnych.

Ponadto oznakowanie
ekologiczne Nordic Swan określa wymagania dotyczące projektowania opakowań,
koncentrując się zarówno na ograniczaniu zużycia materiałów, jak i
projektowaniu opakowań ułatwiającym recykling.

Co sprawia, że pielęgnacja BamboNature jest przyjazna dla skóry?

Nasze produkty do pielęgnacji
skóry zostały starannie opracowane z myślą o wrażliwej skórze dziecka i nie
zawierają składników szkodliwych dla dziecka ani środowiska. Nasze produkty do
pielęgnacji skóry i filtry przeciwsłoneczne posiadają różnorodne certyfikaty i
funkcje. Możesz dowiedzieć się więcej o każdym produkcie, przeglądając jego
opisy i zakładki na stronach produktów.

Czy Wasze produkty dopielęgnacji skóry zawierają olej palmowy?

Nasze produkty do pielęgnacji
skóry zawierają olej palmowy z certyfikatem RSPO. Oznacza to, że olej palmowy
zawarty w produkcie został pozyskany zgodnie z zasadami określonymi przez
RSPO*.

 

*RSPO oznacza Roundtable on
Sustainable Palm Oil i jest globalną organizacją non-profit. RSPO opracowało
zestaw kryteriów środowiskowych i społecznych, które firmy muszą spełnić, aby
produkować certyfikowany, zrównoważony olej palmowy.

Dlaczego Twoje produkty dopielęgnacji skóry nie są w 100% organiczne?

Nasze produkty do pielęgnacji
skóry nigdy nie będą w 100% organiczne. Dzieje się tak dlatego, że głównym
składnikiem trzech naszych produktów (balsamu do ciała, kremu łagodzącego oraz
płynu do mycia włosów i ciała) jest woda, a woda nie może być organiczna.

 

Oliwka dla dzieci nie zawiera
wody, lecz certyfikowany olejek organiczny. Zawartość substancji organicznych w
czterech produktach waha się w granicach 20-70%.

Co oznacza znak towarowystowarzyszenia wegańskiego?

Aby produkt mógł uzyskać znak
towarowy Vegan Society, musi spełniać standardy określone przez Vegan Society.
Należą do nich m.in. to, że dany produkt nie może zawierać żadnych składników
pochodzenia zwierzęcego oraz że ani sam produkt, ani jego składniki nie były
testowane na zwierzętach. Znak towarowy Vegan jest odnawiany co roku, aby
zapewnić, że produkty nadal spełniają standardy. Przeczytaj więcej o Vegan
Society i standardach dotyczących jego znaku towarowego na ich stronie
internetowej.

Czy Twój krem​​przeciwsłoneczny jest bezpieczny dla raf?

Tak, nasz krem
​​przeciwsłoneczny Bambo Nature ma logo EcoSun Pass. EcoSun Pass to firma,
która dokonuje oceny środowiskowej produktów ochrony przeciwsłonecznej.
Przeprowadzają szeroko zakrojone testy, w ramach których oceniają receptury.

 

Oznacza to, że produkt jest
przyjazny zarówno organizmom morskim, jak i koralowcom. Filtr przeciwsłoneczny
nie zawiera substancji chemicznych, które mogą wybielać, deformować lub
niszczyć rafy koralowe lub ekosystemy oceanów.

Co oznacza logo ECOCERTCosmos?

ECOCERT Cosmos jest pierwszą
jednostką certyfikującą kosmetyki naturalne i certyfikowane organiczne.
Certyfikat ten gwarantuje, że produkty spełniają wysokie standardy
środowiskowe, począwszy od składników aż po opakowanie. Czytaj więcej.

Dlaczego Twój krem​​przeciwsłoneczny nie ma certyfikatu ECOCERT Cosmos?

ECOCERT Cosmos zatwierdza w
filtrach przeciwsłonecznych wyłącznie filtry nieorganiczne, dlatego my
zdecydowaliśmy się na stosowanie wyłącznie filtrów organicznych.

Jaka jest różnica międzyfiltrami organicznymi i nieorganicznymi?

Filtry przeciwsłoneczne
czerpią swoją skuteczność z filtrów przeciwsłonecznych obecnych w formule.

Istnieją dwa rodzaje filtrów:

Filtry organiczne: składniki,
które wnikają w skórę i pochłaniają energię promieni słonecznych, dzięki czemu
nie wnikają do głębszych warstw skóry i nie powodują uszkodzeń. Filtry
organiczne wchłaniają się jak zwykły balsam do ciała. Filtry te nazywane są
również filtrami chemicznymi.

 

Filtry nieorganiczne: Zwykle
dwutlenek tytanu, ale są też inne rodzaje filtrów nieorganicznych. Filtry
nieorganiczne odbijają promienie niczym lustro, zapobiegając ich przenikaniu
przez skórę. Filtry te są czasami nazywane również filtrami fizycznymi, ponieważ
nie są wchłaniane przez skórę, ale tworzą warstwę na skórze, często powodując
jej biel.

Chusteczki

Z czego wykonane jestopakowanie chusteczek i jak je utylizować?

Nasze chusteczki nawilżane
dostępne są w nowych opakowaniach, w których folia została zmniejszona o 20%, a
plastikowe wieczko zostało zastąpione sztywnym wieczkiem (otwór na taśmę).
Opakowanie chusteczek nadaje się do recyklingu i należy je utylizować razem z
innymi odpadami z tworzyw sztucznych.