Polityka prywatności

Abena szanuje dane osobowe wszystkich osób, które odwiedzają nasze strony internetowe lub w jakikolwiek inny sposób udostępniają firmie Abena dane osobowe. W związku z tym chcemy poinformować Cię o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Zalecamy zapoznanie się z niniejszą Polityką, aby zapoznać się ze sposobem, w jaki ABENA obchodzi się z Twoimi danymi osobowymi.
Przez;

Korzystanie ze strony internetowej
Wymiana informacji z ABENA lub
Kupując nasze produkty
Potwierdzasz, że masz świadomość, że informacje o Tobie są gromadzone i przetwarzane w sposób opisany w niniejszej polityce ochrony danych osobowych.

Potwierdzasz, że jesteś świadomy, że ABENA może bez wcześniejszego powiadomienia zmienić niniejszą politykę

Zawsze będziemy jednak przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z Polityką obowiązującą w momencie pierwotnego gromadzenia Twoich danych.

Polityka ochrony danych osobowych
Celem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych jest poinformowanie Cię o tym, w jaki sposób przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, piszesz do nas lub kupujesz nasze produkty.

ABENA dokłada wszelkich starań, aby każda osoba, której dane osobowe przetwarza ABENA, mogła mieć pewność, że szanujemy Twoją prywatność i należycie dbamy o Twoje dane osobowe. ABENA przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, w tym unijnego RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które reguluje sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prywatnych („dane osobowe”).

Zamiar
Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe (tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail), abyśmy mogli zaoferować Ci niezbędne usługi i informacje. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

Odpowiadanie na pytania lub prośby, które nam przekazałeś.
Obsługa zamówień produktów przesyłanych do nas.
Dbanie o wywiązanie się z naszych zobowiązań wobec Ciebie w związku z umowami, które zawarłeś z nami bezpośrednio.
Próba przewidywania i rozwiązywania wszelkich problemów związanych z produktami lub usługami, które Ci dostarczamy, w tym przyspieszenie zwróconych towarów i rozpatrywanie wszelkich reklamacji.
Opracowywanie produktów i usług, które zaspokoją Twoje potrzeby.
W celu optymalizacji oferowanych przez nas usług możemy chcieć przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego. Z szacunku do Ciebie przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego jedynie wtedy, gdy Cię o tym poinformowaliśmy i – jeśli to konieczne – poprosiliśmy Cię o wcześniejszą zgodę.

Masz także prawo w dowolnym momencie skontaktować się z nami i poprosić o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w którymkolwiek z powyższych celów. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy tylko będzie to możliwe.

Skąd otrzymujemy Twoje dane osobowe
Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które przesłałeś nam dobrowolnie podczas rejestracji swojego profilu. Nie zbieramy informacji od osób trzecich.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe
ABENA A/S, Egelund 35, DK-6200 Aabenraa, CVR nr. 25682742, jest administratorem danych i odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych.Data Processors
ABENA korzysta z partnerów zewnętrznych jako podmiotów przetwarzających dane w celu przetwarzania i archiwizacji danych osobowych naszych klientów prywatnych. Najważniejszym z nich jest:

ABENA Data ApS, Egelund 2, 6200 Aabenraa, Dania.

ABENA nie korzysta z serwerów ani procesorów danych, które znajdują się poza UE/EOG. Jeśli w przyszłości zaczniemy korzystać z serwerów lub procesorów danych znajdujących się w krajach spoza UE/EOG, takie strony trzecie nie będą przetwarzać Twoich danych osobowych w celach innych niż te wskazane przez ABENA. ABENA zadba również o to, aby takie strony trzecie oferowały odpowiednie i wystarczające bezpieczeństwo informatyczne w celu ochrony i zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Przekazywanie
ABENA przekazuje Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, np. partnerowi lub dystrybutorowi naszych usług wyłącznie w celu realizacji celu, dla którego Twoje dane osobowe zostały pierwotnie zebrane i przetworzone. Przykładem może być dostawa naszych produktów pod Twój adres domowy.

Takie osoby trzecie nie będą przetwarzać Twoich danych osobowych w celach innych niż te, do których zleciliśmy im ich wykorzystanie. ABENA wymaga, aby takie strony trzecie wprowadziły wystarczające środki bezpieczeństwa IT, aby Twoje dane osobowe były jak najbardziej bezpieczne.

Kategorie danych osobowych
W celu realizacji zamówień naszych klientów i dostawy towarów ABENA przetwarza szereg danych osobowych. Większość danych osobowych należy do kategorii zwykłych informacji, a niektóre są uważane za „informacje wrażliwe”.

Informacje niewrażliwe: Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i warunki płatności.

Informacje wrażliwe to na przykład informacje dotyczące zdrowia osobistego, religii lub przekonań politycznych. ABENA nie przetwarza informacji zdrowotnych ani innych informacji wrażliwych bez uzyskania wyraźnej zgody od Ciebie jako naszego klienta lub zgodnie z Umową o przetwarzaniu danych zawartą z zewnętrznym administratorem danych.

Proszę nie wprowadzać ani nie przesyłać wrażliwych danych osobowych. Jeżeli ABENA dowie się o zarejestrowaniu takich wrażliwych danych osobowych, ABENA usunie takie informacje, chyba że będziemy mieli wystarczający cel i podstawę do przetwarzania takich informacji.

Kategorie odbiorców danych osobowych
Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie odpowiednim pracownikom ABENA, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swojej pracy.

Termin usunięcia danych osobowych
ABENA archiwizuje i przetwarza Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego Twoje dane osobowe zostały pierwotnie zebrane i zapisane.

Zwykle ABENA archiwizuje Twoje dane przez okres do 5 lat, chyba że ABENA ma prawo do dłuższego archiwizowania Twoich danych lub w przypadku, gdy takie informacje stanowią część roszczenia prawnego.

Twoje prawa
Jako osoba, której dane dotyczą (osoba zarejestrowana), przysługują Ci pewne prawa, które opisano poniżej:

Prawo dostępu: Możesz w każdej chwili zażądać dostępu i uzyskania informacji, jakie dane osobowe przetwarza ABENA; por. RODO UE.

Prawo do sprostowania, zmiany, ograniczenia i usunięcia danych osobowych: Jeśli dowiesz się, że ABENA przetwarza nieprawidłowe lub nieprawidłowe dane osobowe na Twój temat, możesz zażądać, abyśmy zmienili, sprostowali, ograniczyli lub usunęli takie informacje.

Prawo do sprzeciwu i złożenia skargi: każde żądanie od Ciebie dostępu lub żądania zmiany, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia Twoich danych osobowych, a także w przypadkach, gdy nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki ABENA przetwarza Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z: ABENA A/S Attn: Bevillingen, Egelund 35, 6200 Aabenraa - gdpr@ABENA.dk

Jeśli po omówieniu Twojej sprawy z ABENA nadal nie zgadzasz się z przetwarzaniem, możesz złożyć skargę pod adresem: Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K.

Administrator danych
ABENA wybrała jedną lub więcej osób na administratorów danych w naszej globalnej centrali (Aabenraa, Dania), a także w naszych spółkach zależnych, które są odpowiedzialne za czynności związane z przetwarzaniem danych w ABENA oraz za zgodność z odpowiednimi przepisami i regulacjami.

Subskrypcja
Kiedy subskrybujesz Newsletter ABENA, rejestrujemy adres e-mail, którego używasz. Twój adres e-mail umożliwia nam automatyczne przesyłanie Ci naszego newslettera, a Twoje dane przetwarzane są przez naszą własną spółkę zależną, ABENA Data ApS. (procesor danych).

Dostęp do naszej listy abonentów ma kilku pracowników ABENY. Informacje te pomagają ABENA monitorować wielkość i charakter naszych subskrypcji. Informacje dotyczące poszczególnych subskrybentów nie są przekazywane innym podmiotom, a Twój adres e-mail jest automatycznie usuwany w momencie zakończenia subskrypcji.

Ciasteczka
Oprócz danych osobowych, których używasz w związku z zakupami, subskrypcją i korzystaniem z innych usług, wszystkie strony internetowe ABENA korzystają z plików cookie podczas przeglądania informacji na naszych stronach.

Robimy to, aby nasze strony internetowe działały jak najlepiej i poprawiały wygodę użytkownika, a czasami umieszczamy na Twoim komputerze małe pliki danych, tak zwane pliki cookie.
Co to jest plik cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa przechowuje na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzasz strony internetowe. W ten sposób dana witryna internetowa może zapamiętać Twoje działania i ustawienia (takie jak login, język, rozmiar czcionki i inne ustawienia zapewniające doskonałe przeglądanie) przez określony czas, dzięki czemu nie musisz wprowadzać nowych ustawień za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do danej witryny. witryny lub przechodzi z jednej strony witryny na drugą.

W jaki sposób ABENA wykorzystuje pliki cookies?

Wiele naszych stron internetowych wykorzystuje pliki cookie do zapamiętywania:

Twoje ustawienia wyświetlania kontrastowego koloru lub rozmiaru czcionki.
Niezależnie od tego, czy widziałeś już wyskakujące okienko dotyczące plików cookie, czy też wyraziłeś już zgodę na używanie naszych plików cookie w naszych witrynach internetowych.
Ściśle rzecz biorąc, akceptacja plików cookie nie jest konieczna, aby nasze strony internetowe działały dobrze, ale poprawi to komfort użytkowania. Możesz usunąć lub zablokować pliki cookie, ale pamiętaj, że ucierpi na tym funkcjonalność naszych stron internetowych.

Twoje dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszych plików cookie nie są wykorzystywane do identyfikacji Twojej osoby. Nasze pliki cookie nie są wykorzystywane do celów innych niż te określone w niniejszej Polityce i na naszej stronie dotyczącej plików cookie.

W jaki sposób ABENA kontroluje pliki cookies?

Możesz dowolnie kontrolować i/lub usuwać pliki cookie - czytaj więcej na www.aboutcookies.org. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie, które już istnieją na Twoim komputerze/urządzeniu mobilnym i ustawić większość przeglądarek tak, aby blokowała przechowywanie plików cookie na Twoich urządzeniach. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, być może będziesz musiał ręcznie edytować ustawienia za każdym razem, gdy odwiedzisz jedną z naszych witryn. Ponadto niektóre usługi i funkcje mogą już nie działać lub być dla Ciebie dostępne.